Inspirera arbetslaget för meningsfullare utevistelse

Inspirera arbetslaget för meningsfullare utevistelse

De flesta anser att det är viktigt att barnen i förskolan får vara ute mycket. Men det är inte alla som arbetar i förskolan som tycker att det är kul att vara ute. Hur kan du som är drivande kring utomhuspedagogik arbeta för att få med dig alla kollegorna? Sanne Björklund ger praktiska tips och idéer.