Interaktivt lärlabb i Sundbyberg

Två förskolebarn arbetar med analog programmering vid ett ljusbord.

I Sundbybergs kommun pågår en spännande verksamhet vid namn Kvasar Makerspace. De åtta förskoleenheterna i kommunen har också var sin egen Makerpedagog.