Introduktion för barn med växelvis boende

Många barn som börjar i förskolan bor växelvis hos två olika vårdnadshavare. Att involvera barnets båda hem i förskolan är av stor betydelse, och ibland behöver introduktionen anpassas efter detta.