Isbergsmodellen – hitta nya vägar i mötet med ett barn

Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd för att lyckas skifta perspektiv från det observerbara beteendet hos ett barn till de behov som finns ”under ytan” hos barnet. Del 1 av 3.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader