Känslans ABC

Barn möter tidigt både bokstäver och siffror, i förskolan, hemmet och i övriga livet. Båda är grundläggande och livsviktiga språk, eller verktyg, för att barnet successivt ska kunna förhålla sig till och förstå sin omvärld. Men det finns fler viktiga språk än så. Känslans ABC är ett av våra viktigaste språk.