Kartlägg ert språkutvecklande arbete

checklista och böcker

För att säkerställa att varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk så långt det är möjligt krävs en noggrann inventering av såväl planerad undervisning som spontana situationer. Här får du konkret stöd i detta arbete.