Kollegialt lärande: Utveckla verksamheten tillsammans

Kollegialt lärande har visat sig bidra till positiv utveckling på flera sätt. Genom att mötas i grupp och reflektera tillsammans får förskolepersonalen möjlighet att ta del av varandras reflektioner och se över vilka kunskaper som finns eller behöver tillföras gruppen och verksamheten. (Del 1 av 3.)