Kom igång med odling – praktiska tips

Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här får ni praktiska tips om redskap och utrustning som ni har nytta av när ni just ska börja odla.