Kom igång med odling – vad ska vi odla?

Groende plantor i krukor i förskolans fönsterkarm

Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men vilka grödor är lämpliga att satsa på om man vill ta vara på alla dessa möjligheter?