Konflikter i leken

Konflikter bland barn i leken är ett naturligt inslag i förskolans värld. Men konflikter kan ha en negativ inverkan på leken. I denna artikel tittar vi närmare på hur vi skapar förutsättningar för positiv lek och hur vi hanterar starka känslor i leken för att dessa inte ska leda till destruktiva konflikter. (Del 5 av 8.)