Konfliktlösning i barngruppen

Den sociala miljön är viktig om barn ska våga ta sig an det ofta hårda arbete som lärande innebär. Goda relationer mellan barn och vuxna och i barngruppen är viktiga, och det gäller att både förebygga konflikter och att kunna lösa dem när de väl uppstår. (Del 2 av 4)