Konfliktlösning med arbetskamrater

Inom personalgruppen uppstår konflikter som en naturlig del av arbetet. De flesta är viktiga indikatorer på att man kan behöva göra överenskommelser eller prata igenom vilka värderingar som ska gälla i verksamheten. De kommer att leda till att verksamheten utvecklas om man tar itu med dem. (Del 4 av 4)