Konfliktlösning med vårdnadshavare

Hur väl förskolepersonal än strävar efter ett gott samarbete med barnens hem kan det ändå uppstå problem. Men genom ett förhållningssätt som innebär en tro på att vårdnadshavare vill sina barn väl och gör sitt bästa, och genom god information, når man långt i att skapa goda kontakter och konstruktiva och framåtsyftande samtal. (Del 3 av 4)