Kreativitet i förskolan

Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar Mirella Forsberg Ahlcronas bok Kreativitet i förskolan.