Kris på förskolan, del 1: Det akuta skedet

När en kris uppstår på förskolan på grund av en händelse som inträffat där eller som innebär märkbara skillnader i förskolemiljön, blir krisarbetet annorlunda än när ett barn är med om en svår händelse utanför förskolan.