Kulturella aktiviteter som utvecklar hjärnan

Rytmik, rita, sjunga, dansa och måla kan utveckla hjärnan visar mycket forskning. Därför behöver kulturella aktiviteter tas på allvar, betonar Gunnar Bjursell, professor och chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska institutet.