Lämning och hämtning

Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen och hämtningen – bryggan mellan barnets två världar – kan vara fortsatt svår för vissa barn.