Läroplanen på förskolegården: Normer och värden

Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som inomhus eftersom barnen möts över ålders- och avdelningsgränser. På förskolegården får vi därför många bra tillfällen att träna socialt samspel och tala om de värden och normer som styr förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader