Läroplanen på förskolegården: Skapande

Hur kan man utnyttja utemiljön på ett sätt som gör att det blir en annan typ av skapande än när man är inomhus? Vad är det utemiljön erbjuder som vi kan använda oss av när vi vill skapa tillsammans med barnen? I den här artikeln får ni lite idéer som kan inspirera till en skapande utemiljö.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader