Läsande och skrivande i leken

Leken skapar många möjligheter för läsande och skrivande. Barn i förskoleåldern lekar sådant de varit med om, som att gå och handla, åka buss eller gå på kalas. De leker också att de läser och skriver, precis som de gör med annat som de ser vuxna göra.