Leda språkutveckling – val av fokus

Några områden är särskilt viktiga att få med i ett språkutvecklande projekt för att utvecklingsarbetet verkligen ska leda till stärkt språkutveckling i barngruppen. I den här artikeln får du stöd i valet av fokus för ert språkutvecklande arbete. Del 2 av 3.