Lekgrupp

Artikel med film. Det är många som använder sig av lekgrupper i förskolan, men arbetet och grupperna kan se väldigt olika ut. När ett arbete med lekgrupper påbörjas i en verksamhet är det viktigt att vara överens om vilket syfte lekgruppen har. Vad behöver vi tänka på i organisationen av lekgrupper? (Del 6 av 8.)