Makt och relationer i barngruppen

I förskolan är barn både individer och gruppvarelser. Hur tar man hänsyn till individen i gruppen och hur främjar man samtidigt grupprocesser mellan barnen så att klimatet blir varmt och gott? (Del 1 av 6)