Matematiska aktiviteter: förklaring och argumentation

Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser och ger förslag till hur pedagogen kan stödja det matematiska lärandet på detta område.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader