Matematiska aktiviteter: förklaring och argumentation

Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser och ger förslag till hur pedagogen kan stödja det matematiska lärandet på detta område.