Med himlen som tak – utevistelsens positiva effekter

Bättre nattsömn och bättre koncentration. En rad positiva effekter väntar förskolor som vistas mycket utomhus. – Barn blir mer nyfikna och rörliga i både kropp och sinne, säger Fredrika Mårtensson, universitetslektor i miljöpsykologi vid SLU Alnarp.