Mer kunskap om olika religioner och världsbilder

Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärare. Magdalena Raivio som forskar om religion och världsbilder i svensk förskollärarutbildning ser ett växande behov av kunskap och förmåga att möta människor med olika världsbild i förskollärarens framtida yrkesroll.