Mötet mellan naturvetenskap och estetiska uttryck

Hand som målar färg på ett isblock.

Sofie Areljungs forskning rör sig i mötet mellan naturvetenskap och estetiska uttryck. Hon har dock fått klart mest genomslag i förskolan med sin ”verb-idé” – att utgå från vardagsverb och koppla dem till naturvetenskapliga fenomen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader