När riktlinjer och värderingar krockar

I situationer där riktlinjer krockar med synsätt och värderingar i kommunikationen med vårdnadshavare, kollegor eller barn behöver pedagogen på ett respektfullt sätt hålla fast vid sitt uppdrag och sätta ord på hur förskolan ska arbeta utifrån läroplanen för barnets bästa. Tuula Torro och Camilla Lindgren ger exempel och underlag för diskussion.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader