Narkolepsi – föräldrainformation

Många gånger har föräldrar frågor kring både enklare och svårare åkommor som kan drabba barn. Då är det praktiskt att ha ett faktablad till hands. Förskoleforums hälsorelaterade artiklar finns alltid i en separat version att dela ut till föräldrar som har frågor. Här får du ett sådant informationsblad om narkolepsi.