Naturens estetik och matematik

Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och fotografier och den beskrivs genom lyrik och musik. Men naturen är också estetisk i sig själv! Den innehåller samband och symmetri som fascinerar oss och inte minst skapar en viss mystik kring sig. Genom att uppmärksamma naturens estetik kan man skapa ett intresse för naturen som går utöver det vanliga.