Naturvetenskap i förskolan – vad är det?

Den här artikelserien med tillhörande filmer fokuserar på några delar som är viktiga att man som personal känner till och behärskar för att kunna ge förskolebarn ett första naturvetenskapligt kunnande och förhållningssätt. Den här första artikeln beskriver vad som sägs om förskolans naturvetenskapliga undervisning i forskning och styrdokument. (Del 1 av 3.)