Naturvetenskapliga experiment – Titta det flyter! Titta det sjunker!

I boken Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolåren finns 25 naturvetenskapliga experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren. I denna och i en kommande artikel kan ni läsa och ta del av två av bokens experiment. Låt oss börja med vattenexperimentet "Titta det flyter! Titta det sjunker!" (Del 1 av 2.)