Normkreativ sagostund med Drag Queen Story Hour

När det är dags för Drag Queen Story Hour finns det inga gränser för fantasin. Under sagostunderna får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.