Ny forskning om musik och lek i förskolan

Flicka dansar i vardagsmiljö

Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om förskollärares förhållningssätt till musik och visar på både hinder och möjligheter för barns musikaliska lekande i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader