Ny utbildning för förskolepedagoger om barn och våld

Nu kan pedagoger inom förskolan få ökad kunskap när det gäller att upptäcka och agera om de märker att barn far illa. I april lanserades en ny utbildning som är ett samarbete mellan Linköpings universitets Barnafrid och Haninge kommun.