Nya känsloskolan – emotionell kapacitet och social förmåga

För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i utvecklingen av barns emotionella kapacitet och sociala förmåga?