Nya känsloskolan – familjelyftet

Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu dags att lyfta familjens roll för barns lärande och utveckling?