Nya känsloskolan – främjande förhållningssätt

Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande förhållningssätt når fram till möten och samtal, utveckling och lärande.