Nya känsloskolan – hela artikelserien

Att arbeta i förskolan är ett både viktigt och spännande uppdrag. Hur du och dina kollegor kommunicerar och agerar gör skillnad för barn, nu och framåt. I den här artikelserien ska vi fokusera på en hållbar förskola genom medkänslans pedagogik. Artikelserien kan med fördel användas som underlag i en studiecirkel tillsammans med kollegorna.