Nya känsloskolan – introduktion

Här börjar en ny artikelserie av Maria-Pia Gottberg som tidigare på Förskoleforum skrivit artikelserien Känsloskolan. I tio artiklar får vi läsa om medkänslans pedagogik – en metod för att skapa trygga individer och lugna barngrupper.