Nya känsloskolan – känslor

Alla barn behöver stöd och vägledning med att förstå och handskas med känslor. Men hur lär sig barn att tolka sina och andras känslor, och hur kan du som pedagog förstå och möta barn i affekt?