Nya känsloskolan – medkänslans pedagogik

Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och medkänsla, inte bara med andra utan också med sig själv.