Förskolemiljö med barn på stol.

Nytt studiepaket om NPF

Publicerat

SPSM:s nya webbaserade studiepaket ger kostnadsfri kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Författare

Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM) har lanserat ett nytt och webbaserat studiepaket med tre olika inriktningar: förskola, grundskola samt fritidshem.

Materialet för förskola är uppdelat i fyra delar: NPF i förskolan, Adhd i förskolan, Autism i förskolan samt Tydliggörande pedagogik i förskolan.

Dessa olika material består av text, animeringar, bilder, reflektionsfrågor och referensdokument. Även filmer ingår, exempelvis intervjuer med pedagogen Gunilla Westman Andersson och forskaren Johanna Stålnacke.

Många möjligheter med materialet

Materialet kan jobbas med såväl enskilt som kollegialt i arbetslaget, för att ge stöd och skapa reflektion kring den egna verksamheten. Studieplaner ingår också, med förslag på tidsåtgång och hur de olika delarna kan sammanfogas.

Här följer exempel på reflektionsfrågor om adhd i förskolan, från studiepaketet.

Exempel på frågor för arbetslaget

  • Vilka anpassningar har ni redan gjort i förskolans lärmiljö?
  • Utgå från olika situationer i förskolan, som påklädning, vila eller utelek. Hur kan ni stödja barnen i dessa aktiviteter?
  • Vilka svårigheter kan ni se att barn inom  adhd kan möta i leken med andra barn? Hur kan ni stödja dessa barn?

Exempel på för specialpedagog

  • Hur stödjer du ett arbetslag i deras arbete med en lärmiljö som kan möta alla barn?
  • Hur kan du stödja arbetet med att främja leken för barn med adhd?

Ger ett praktiknära stöd

Danijel Lukic, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och talesperson NPF,

danijel_lukic_200.jpg
Danijel Lukic. Foto: Johan Ander.
berättar om studiepaketet:

– Det som är nytt med studiepaketet är att du kan välja om du vill ha inriktning förskola, fritidshem eller grundskola för materialet. Materialet är helt nytt och baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Målet med Studiepaketet NPF är att erbjuda ett praktiknära stöd och skapa reflektion kring den egna verksamheten.

SPSM har även tidigare haft ett studiepaket i ämnet, men detta har nu ersatts av det nya materialet. Angående skillnaden mellan de båda studiepaketen, säger Danijel:

– Vi har lyft fram både förskolan och fritidshemmet som inte är direkt representerat i det gamla studiepaketet. Vi har större fokus på flickor med NPF.

– Fler illustrationer och filmer har tillkommit i det nya materialet för att även visa på exempel hur man kan arbeta i sina verksamheter. Vi har intervjuat ledande forskare på området och materialet är grundat på den senaste forskningen. Materialet innehåller även studieplaner som är förslag på hur det går att kombinera de olika delarna vid kompetensutveckling.

Danijel Lukic avslutar:

– Studiepaketets styrka, förutom att det är baserat på den senaste forskningen och beprövad erfarenhet, är att det är ett praktiknära stöd. Vi har utgått ifrån att presentera ett ”vad” och ett ”hur” i materialet. Styrkan är att studiepaketet riktar sig till hela arbetslaget för att öka kunskapen om NPF och få samsyn i hur man vill jobba.

Här hittar du studiepaketet för förskolahttps://www.spsm.se/studiepaket-npf/studiepaket-npf-forskola/

Artikelfoto: Shutterstock.com.

provaikon.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum kostnadsfritt