Odlingsprojekt på förskolor i Eksjö en succé

I Eksjö kommun satsade tre förskolor med sammanlagt 150 barn på odling under februari till oktober 2023. Projektet Odling som pedagogiskt verktyg hade som målsättning att förskolebarnen skulle få lokalt odlade grönsaker och att de på ett konkret och lustfyllt sätt skulle få lära sig mer om odling och kretsloppstänkande.