Okodat material på Vildmarkens torg

På förskolan Vildmarken har vi ett gemensamt torg där alla barn erbjuds att leka med bara okodat material som inte har några färdiga lösningar och inte signalerar hur det ska användas. I stället styrs torget av barnens fantasi och kreativitet, och i leken kan materialet bli precis vad som helst.