Om en kollega kränker ett barn

Förskolan ska aktivt främja likabehandling och arbeta mot diskriminering enligt Skollagen och läroplanen. Men om en kollega kränker ett barn kan det vara svårt för övriga i arbetslaget att ha en dialog kring det som inträffat. Här får ni exempel och diskussionsfrågor som kan hjälpa er att förebygga problem och skapa samsyn.