Om en kollega kränker ett barn

Förskolan ska aktivt främja likabehandling och arbeta mot diskriminering enligt Skollagen och läroplanen. Men om en kollega kränker ett barn kan det vara svårt för övriga i arbetslaget att ha en dialog kring det som inträffat. Här får ni exempel och diskussionsfrågor som kan hjälpa er att förebygga problem och skapa samsyn.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader