Om sagoberättande och sagostunder

”Berätta en saga!”, ropar barnen. Men varför ska vi berätta sagor när det finns så många bra barnböcker att läsa och när många sagor dessutom finns som film? Jo … därför att sagoberättande delvis fyller helt andra funktioner – och om det berättar Ann Pihlgren mer i den här artikeln.