Om sagoberättande och sagostunder

”Berätta en saga!”, ropar barnen. Men varför ska vi berätta sagor när det finns så många bra barnböcker att läsa och när många sagor finns som film? Sagoberättande fyller delvis andra funktioner, som jag kommer att visa här.