Omfördela resurser, del 2

Rektorerna behöver uppmuntra sina skickligaste pedagoger att stödja arbetet på andra förskolor. Kunskaper och positiva erfarenheter måste spridas och barnens behov komma först, tycker Christian Eidevald. (Del 2 av 2.)