Ord för kön

Barn känner ofta både nyfikenhet och upptäckarglädje inför både sin egen och andras kroppar. Det är därför viktigt att alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan. Som pedagog kan man känna osäkerhet inför vad man ska säga, men det behöver inte vara så krångligt.