Orsaker till utåtagerande beteende

”Varför hamnar barn i utåtagerande beteenden?” Det är nog den fråga jag fått flest gånger i mitt arbete som förskolepsykolog. ”Varför blir det så här för vissa barn? Vad beror det på?” undrar pedagoger. I denna artikel med tillhörande film ska vi titta närmare på olika anledningar till att ett barn hamnar i ett utåtagerande beteende mot andra barn.